O stowarzyszeniu

Od dziś w siedzibie Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy (Olkusz, ul. Krakowska 5) można nabyć II wydanie "Przewodnika po śladach dawnego górnictwa i hutnictwa rud w gminach Bolesław i Klucze". Książka ma zmienioną szatę graficzną oraz poprawione błędy z wydania I. Koszt książki: 25 zł

 

 

   W 1992 roku osiem gmin zlewni rzeki Białej Przemszy zawiązało porozumienie pod nazwą "Szansa Białej Przemszy". Celem było ratowanie środowiska naturalnego i rzeki przepływającej przez terytorium tych gmin. Po trzech latach działalności porozumienia przekształcone zostało ono w Związek Gmin. Związek Gmin zrzeszał gminy: Bolesław, Bukowno, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Klucze, Olkusz, Sławków i Wolbrom.

   W 2003 r. Związek Gmin niestety uległ likwidacji.

  W 2004 r. inicjatorzy i działacze Związku zarejestrowali Stowarzyszenie o tej samej nazwie "Szansa Białej Przemszy". Stowarzyszenie kontynuuje działalność rozpoczętą przez Związek Gmin.